Wymagania jakości wody

Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wody, wody w opakowaniach jednostkowych, wody magazynowanej w środkach transportu, dotyczące wody ciepłej, podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, wymagania radiologiczne, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wody:

 • Escherichia coli : 0 / 100 ml
 • Enterokoki : 0 / 100 ml
 • Bakterie grupy coli : 0 / 100 ml
 • Ogólna liczba mikroorganizmów po 48 godz., w 36 +/- 2 st.C : 50 / 1 ml
 • Ogólna liczba mikroorganizmów po 72 godz., w 22 +/- 2 st.C : 100 / 1 ml
 • Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) : 0 / 100 ml

Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wody w opakowaniach jednostkowych:

 • Escherichia coli : 0 / 250 ml
 • Enterokoki : 0 / 250 ml
 • Pseudomonas aeruginosa : 0 / 250 ml
 • Ogólna liczba mikroorganizmów po 48 godz., w 36 +/- 2 st.C : 20 / 1 ml
 • Ogólna liczba mikroorganizmów po 72 godz., w 22 +/- 2 st.C : 100 / 1 ml

Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wody magazynowanej w środkach transportu:

 • Escherichia coli : 0 / 100 ml
 • Enterokoki : 0 / 100 ml
 • Pseudomonas aeruginosa : 0 / 100 ml
 • Ogólna liczba mikroorganizmów po 48 godz., w 36 +/- 2 st.C : 100 / 1 ml

Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wody ciepłej:

 • Legionella sp. : <100 / 100 ml

Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda:

 • ug / l - mikrogram na litr
 • mg / l - miligram na litr

 • Akryloamid : 0,1 ug / l
 • Antymon : 0,005 mg / l
 • Arsen : 0,01 mg / l
 • Azotany : 50 mg / l
 • Azotyny : 0,5 mg / l
 • Benzen : 1 ug / l
 • Benzo(a)piren : 0,01 ug / l
 • Bor : 1 mg / l
 • Bromiany : 0,01 mg / l
 • Chlorek winylu : 0,5 ug / l
 • Chrom : 0,05 mg / l
 • Cyjanki : 0,05 mg / l
 • 1,2-dichloroetan : 3,0 ug / l
 • Epichlorohydryna : 0,1 ug / l
 • Fluorki : 1,5 mg / l
 • Kadm : 0,005 mg / l
 • Miedź : 2,0 mg / l
 • Nikiel : 0,02 mg / l
 • Ołów : 0,025 mg / l
 • Pestycydy : 0,1 ug / l (sumarycznie 0,5 ug / l)
 • Rtęć : 0,001 mg / l
 • Selen : 0,01 mg / l
 • Trichloroeten i tetrachloroeten (sumarycznie) : 10 ug / l
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (sumarycznie) : 0,1 ug / l
 • THM (sumarycznie) : 100 ug / l

Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda:

 • Jon Amonowy : 0,5 mg / l
 • Barwa : 15 mg / l
 • Chlorki : 250 mg / l
 • Glin : 0,2 mg / l
 • Mangan : 0,05 mg / l
 • Mętność : 1 NTU
 • Ogólny węgiel organiczny : 5,0 mg / l
 • pH (odczyn) : 6,5 - 9,5
 • Przewodność : 2500 uS / cm
 • Siarczany : 250 mg / l
 • Smak : akceptowalny
 • Sód : 200 mg / l
 • Utlenialność z KMnO4 : 5 mg / l
 • Zapach : akceptowalny
 • Żelazo : 0,2 mg / l

Wymagania radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda:

 • Tryt : 100 Bq / l
 • Całkowita dopuszczalna dawka (wyłączając: tryt, potas-40, radon i produkty rozpadu radonu) : mSv / rok

Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda:

 • mg / l - miligram na litr

 • Bromodichlorometan : 0,015 mg / l
 • Chlor wolny : 0,3 mg / l
 • Chloraminy : 0,5 mg / l
 • Chlorany i chloryny (sumarycznie) : 0,7 mg / l
 • Ozon : 0,05 mg / l
 • Formaldehyd : 0,05 mg / l
 • Ftalan dibutylu : 0,02 mg / l
 • Magnez : 30-125 mg / l
 • Srebro : 0,01 mg / l
 • Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) : 0,002 mg / l
 • Trichlorobenzeny (sumarycznie) : 0,02 mg / l
 • 2,4,6-trichlorofenol : 0,2 mg / l
 • Trichlorometan (chloroform) : 0,03 mg / l
 • Twardość : 60-500 mg / l

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: POBIERZ

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Zrozumiałem

Global Water sp. z o.o.

ul. Daleka 7
41-253 Czeladź
KRS 0000494620
NIP PL6252450289
REGON 243474971

Kontakt
tel/fax: +48 32 360 25 43
+48 32 298 60 25
sklep@osmoza.pl

Konsultanci

Ewelina - sprzedawca GW Ewelina: 503 177 946 - ewelina@osmoza.pl

Sandra - sprzedawca GW Sandra: 534 602 609 - sandra@osmoza.pl

Magdalena - sprzedawca GW Magdalena: 731 450 606 - magdalena@osmoza.pl